Wij vernemen graag van u bij vragen

070 – 20 42 321

Klachtenregeling

In onze praktijk streven wij ernaar om altijd goede zorg en communicatie te hebben naar onze patiënten. Mocht u toch een opmerking of klacht hebben over uw behandeling, dan vernemen wij dat graag.

Niemand is feilloos en hierdoor leren wij graag van uw opmerkingen en/of klachten. Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) hebben wij een laagdrempelige, toegankelijke en naar onze mening menselijke manier van opvangen en behandelen van opmerkingen en klachten.

Het voorleggen van een opmerking en/of klacht kan op de volgende manieren:

   1. Gesprek met de therapeut:

U kunt uw opmerking of klacht mondeling tijdens de behandeling aandragen en hier een goed gesprek over voeren. Schroom niet om dit te doen, wij leren
graag van u en gaan graag met u in gesprek. Mocht u een één op één gesprek niet prettig vinden kunt u altijd uw partner of een bekende meenemen.

   2. Schriftelijk een opmerking en/of klacht indienen.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw opmerking en/of klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan per post, per mail of door telefonisch contact met ons op te
nemen. Zie contactgegevens onderaan dit schrijven.
Naar aanleiding van uw opmerking en/of klacht kan er gezamenlijk voor gekozen worden om een afspraak te maken om de opmerking en/of klacht te
bespreken.

Wij gaan zorgvuldig met uw opmerking en/of klacht om, met als doel om gezamenlijk tot een uitkomst of oplossing te komen, zodat wij onze kwaliteit binnen de praktijk kunnen verbeteren.

Mocht een gesprek niet gewenst zijn of als u na een goed gesprek toch nog een klacht wil indienen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling en geschillencommissie van het Koninklijke Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Een klachtenfunctionaris staat u gratis ter beschikking. U kunt meer informatie vinden over de klachten en geschillencommissie op de volgende site: https://defysiotherapeut.comm

 

Fysiotherapie Functional Lines
Bonistraat 29
2585 SZ Den Haag
070 – 20 42 321
info@functionallines.nl

Heeft u aanvullende vragen?
Twijfel niet en vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier