Sportblessure
in Den Haag

Op een veilige en gedoseerde manier sporten is voor een ieder gezond. Helaas kan het gebeuren dat er tijdens het sporten een blessure opgelopen wordt, waardoor uw favoriete bezigheid niet of minder goed uitgevoerd kan worden.

In Nederland ontstaan er naar schatting 4,5 miljoen sportblessures per jaar, hiervan ziet de fysiotherapeut er het meest met 1,1 miljoen. Dit lijkt erg veel maar in vergelijking met privé-, arbeid en verkeersongevallen zijn de ongevalsletsels minder ernstig. De meeste blessures komen voor bij voetbal, hardlopen en fitness, de kans op een blessure is echter het grootst bij hardlopen. De meest ernstige blessures komen weer het meest voor bij gemotoriseerde sporten, paardensport en fietssporten als wielrennen en mountainbiken. 

Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden van (top)sporters zijn sportblessures geen probleem voor Fysiotherapie Functional Lines. Uw probleem wordt middels de unieke Functional Lines werkmethode uitgediept en u krijgt een behandeling specifiek gericht op uw lichaam, dus geen standaard protocollen. Hierbij is het vaak niet noodzakelijk om te stoppen met de sportactiviteiten, maar kan er middels aangepaste trainingen of aanpassingen in niveau van participeren het gewenste eindresultaat behaald worden. 

Topsport

Een veelvuldig gestelde en gefilosofeerde vraag is: wat heeft een topsporter nodig?
“Zo hard en vaak mogelijk trainen” is dan vaak het antwoord. Van piep jong tot volwassenen, aan een ieder wordt deze methodiek opgedrongen. Maar wat levert het op….?
Veelal resulteert dit in overtrainde pubers met (veel) talent welke geen topsporter meer kunnen of willen zijn omdat het lichaam te veel overbelast is en schreeuwt, middels blessures en mentale strubbelingen, om een normaal leven. Je herkent deze (top)sporters snel, ze worden namelijk vaak vol geplakt met gekleurde tape om ze maar aan het spelen te houden.

Functional Lines heeft een andere visie! Voor topsporters betekent dit een visie waar hard en veel getraind kan worden, maar dan wel zodanig dat het lichaam uitgedaagd wordt op een manier dat deze uiteindelijk om meer zal vragen en niet om minder. Een niveau waarop het lichaam belast wordt, maar niet overbelast. Er wordt getraind op the sweet spot, daar waar het verschil gemaakt kan worden voor de langere termijn. Dit altijd afgestemd op het individu en naar leeftijd en ontwikkeling, want niemand is hetzelfde.

Door Functional Lines wordt het lichaam als één geheel gezien en niet als losse componenten. In het lichaam bevinden zich ketens spreekwoordelijk van boven naar beneden en van voor naar achter welke nauw samenwerken, te noemen de Functional Lines. Combineer deze lijnen in combinatie met de trainingsvisie van Functional Lines en je haalt het hoogsthaalbare uit het lichaam zonder dat de ketens uit balans raken waardoor de kans op blessures dus erg klein is. 

 ‘Let’s make your body better’