Fysiotherapie vergoeding 

Contracten

Fysiotherapie Functional Lines heeft ook in 2024 met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten.  

Is er een verwijzing nodig?
Voor een behandeling van de fysiotherapeut is het in de regel niet noodzakelijk om een verwijzing te hebben van een (huis)arts. Onder bepaalde omstandigheden is deze wel noodzakelijk zoals bij een ‘chronische indicatie’ (zie uitleg in onderstaande).

Wordt uw behandeling vergoed door uw verzekeraar?
Zodra u een verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar kan een behandeling vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering of de basisverzekering. Hoe een behandeling wordt vergoed wordt bepaald aan de hand van de indicatie, zo is er een ‘niet chronische indicatie’ en een ‘chronische indicatie’. Voor ‘jongeren onder de 18′ zijn er aanvullende regels.

Niet chronische indicatie
Zodra u geen chronische indicatie heeft, zullen de behandelingen uit de aanvullende verzekering kunnen worden vergoed. U dient deze aanvullende verzekering wel afgesloten te hebben. De gekozen aanvullende verzekering bepaalt hoeveel behandelingen u uit dat bewuste pakket krijgt vergoed. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of als de aanvullende verzekering reeds verbruikt is in het betreffende jaar, zult u de behandeling uit eigen middelen moeten voldoen. De tarieven welke hiervoor gerekend worden staan onder het kopje ‘Tarieven’.

Chronische indicatie
Door de zorgverzekeraar wordt een behandeling vergoed uit de basisverzekering zodra de aandoening, waarvoor behandeld wordt, op de ‘DCSPH’-lijst staat. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering is er een verwijzing nodig van een (huis)arts. Op deze verwijzing dient de chronische aandoening expliciet vermeld te worden. De fysiotherapeut heeft niet de zeggenschap of u een chronische indicatie heeft en dus in aanmerking kan komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Wij kunnen wel controleren of de verwijzing goed is en of de beschreven aandoening op de ‘DCSPH’-lijst staat vermeld. Mocht u daar vragen over hebben, stel deze gerust.
Als de behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering is er nog een belangrijk aspect aan hoe deze vergoed wordt. De eerste 20 behandelingen worden namelijk niet vergoed uit de basisverzekering, deze kunnen ofwel vanuit de aanvullende verzekering verzekerd worden of vanuit eigen middelen.
Om dit duidelijker te maken volgt een voorbeeld waarbij een patiënt een aanvullende verzekering van 9 behandeling heeft: de bewuste patiënt heeft in dit voorbeeld een operatie gehad voor een nieuwe knie en heeft bij ontslag uit het ziekenhuis een verwijzing meegekregen van de arts. De eerste 20 behandeling worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De patiënt heeft in het betreffende jaar nog niet eerder fysiotherapie behandelingen ondergaan waardoor de eerste 9 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed zullen worden. Vanaf de 10de behandeling tot en met de 20ste zal de patiënt zelf moeten bekostigen, aangezien de aanvullende verzekering verbruikt is. Vanaf de 21ste behandeling zullen de rest van de behandelingen uit de basisverzekering vergoed worden tot de behandeldoelstellingen zijn behaald of tot de indicatie duur verloopt welke in dit voorbeeld een jaar is.

Jongeren onder de 18
Tot 18 jaar worden bij een ‘niet chronische indicatie’ de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Mochten deze 9 behandelingen niet afdoende zijn om het gewenste doel te bereiken, dan kan er middels een verwijzing van een arts nogmaals 9 behandelingen aangevraagd worden. Mocht dit nog niet afdoende zijn, dan zullen de behandelingen daarna vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders, mits deze afgesloten is. De aanvullende verzekering welke de ouders afgesloten hebben bepaald dus hoeveel behandelingen daarna nog vergoed worden.
Bij een ‘chronische indicatie’ worden de eerste 20 behandelingen vergoed waarna vanaf de 21ste behandeling de rest van de behandeling uit de basisverzerkering wordt vergoed tot de behandeldoelstellingen zijn behaald of tot de indicatie duur verloopt.

Tarieven

Zodra u geen aanvullende verzekering heeft of als deze reeds verbruikt is in het betreffende jaar, dan zullen de behandelingen particulier gefactureerd worden. De volgende tarieven worden gehanteerd per 01-01-2024 t/m 31-12-2024:

– Intake/eerste afspraak                        € 65,00
– Zitting fysiotherapie                             € 46,00
– Zitting manuele therapie                     € 60,00
– Intake aan huis                                      € 81,00    (alleen bij indicatie)
– Zitting fysiotherapie aan huis             € 62,00    (alleen bij indicatie)
– Zitting manuele therapie aan huis     € 76,00    (alleen bij indicatie)
– Niet nagekomen afspraak                    Tarief van ingeplande afspraak


Afspraak annuleren

In geval van verhindering wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren te melden, dit kan per mail of per telefoon.
De datum en het tijdstip van contact per telefoon met een van onze medewerkers, voicemail inspreken of mail versturen bepaald of er voldaan is aan de 24 uurs-regel.
Mocht u onverhoopt toch de afspraak vergeten, of niet op tijd afgebeld hebben, dan zal de gereserveerde tijd particulier in rekening gebracht worden. Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat we graag mensen van hun pijn of bewegingsprobleem afhelpen. Als u een tijd gereserveerd heeft en u komt uw afspraak op de bewuste tijd niet na, dan kunnen wij deze tijd niet gebruiken om andere patiënten te helpen. Tevens kunnen wij de gereserveerde tijd niet declareren bij de verzekeraar aangezien de verzekeraar niet-nagekomen afspraken niet vergoed.
Om dit soort situaties te voorkomen trachten wij u zo veel mogelijk te helpen door de afspraak per mail te bevestigen, zodat de tijd en de datum altijd goed aankomen. Tevens wordt er 48 uur van te voren een herinneringsmail verstuurd zodat u nog de tijd heeft om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. U bent echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het onthouden van de afspraak.


Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Fysiotherapie Functional Lines en de patiënt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u terug vinden op: https://functionallines.nl/algemene-voorwaarden/