Maak deze week nog een afspraak!

070 – 20 42 321

Zorgverzekering contracten 2023

 

Om direct met goed nieuws te starten, ‘voor de patiënten’, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars voor 2023. 

We schrijven bewust dat het goed nieuws is voor de patiënten. Voor 2023 is het voor de patiënt namelijk positief, maar op de langere termijn lijken er (naar ons idee) voornamelijk verliezers te zijn. Ondanks dat, hebben wij na lang wikken en wegen toch gekozen voor onze patiënten. 

Wij noemen het zorgstelsel/de zorgverzekeraar (gek scherend) inmiddels zieker dan de patiënten zelf. De manier waarop de zorg en de fysiotherapie steeds verder uitgeknepen wordt, zorgt er namelijk voor dat de zorgverleners en de patiënten de dupe worden. Wij moeten steeds meer administratie voeren en meer kosten maken aan allerlei nutteloze nieuwe regeltjes of clubjes. Door het uitzichtloze toekomstbeeld stappen steeds meer collegae over naar een ander vakgebied. De patient zal daardoor vaker tegen wachtlijsten gaan aanlopen. Door verdergaand wanbeleid zal de zorg ook uiteindelijk onbetaalbaar worden, of is reeds onbetaalbaar voor velen, waardoor steeds meer zorg niet meer verzekerd zal worden. 

Wij blijven elk jaar de contracten en nieuwe nutteloze hoepeltjes beoordelen, aangezien de verzekeraars steeds meer onzinnige voorwaardes stellen tegen steeds lagere tarieven. Veel praktijken komen op deze manier in de problemen en moeten hun deuren sluiten. Hierdoor is het mogelijk dat ook wij bij toekomstige keuzes, omtrent het wel of niet opnieuw aangaan van contracten, moeten kiezen voor praktijkbehoud in plaats van gemak/betaalbaarheid voor de patiënt. 

In het aankomend jaar zullen wij onze patiënten meer gaan informeren omtrent onze keuzes, zodat er ook door de patiënt een bewuste keuze gemaakt kan worden omtrent een mogelijk andere zorgverzekeraar of de keuze om geen aanvullende verzekering te nemen.

Lees meer op: https://functionallines.nl/vergoeding


door Ronald Net | 12-01-2023 | Nieuws

Zorgvergoeding contracten 2023