Maak deze week nog een afspraak!

070 – 20 42 321

Hoofdpijn en fysio-/manuele therapie in Den Haag

Inleiding

Hoofdpijn is een veelvuldig ervaren aandoening welke vaker voorkomt bij vrouwen dan mannen, onder alle leeftijden en dus ook vaak bij kinderen. Hoofdpijn is de op één na meest voorkomende aandoening en reden tot ziekmelding. Hierbij is spanningshoofdpijn (TTH) het meest voorkomend met 62,6%, waarna migraine met 14,7% volgt. 

Helaas nemen patiënten niet vaak actie op basis van hoofdpijn. In meer dan 95% van de gevallen wordt geen hulp gezocht. Dat is een gemiste kans, zeker bij chronische hoofdpijnklachten. Therapie is namelijk effectief bij veel hoofdpijnvormen. 

Ervaart u vaker episodes van hoofdpijn of heeft u chronische hoofdpijnklachten? Twijfel dan niet en neem contact met ons op, om deze week nog een afspraak te maken. 

Diagnostiek

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire hoofdpijn en secundaire hoofdpijn. Primaire hoofdpijn heeft geen aantoonbare oorzaak. Secondaire hoofdpijn is hoofdpijn ten gevolge van iets anders. Hieronder volgen enkele voorbeelden van beide vormen van hoofdpijn. De diagnostiek/het onderscheid tussen de verschillende hoofdpijnvormen wordt gesteld op basis van de anamnese en het onderzoek. Tevens kan er een combinatie van hoofdpijnen zijn.

Primaire hoofdpijn
– Migraine
– Spanningshoofdpijn (TTH)
– Clusterhoofdpijn

Secundaire hoofdpijn
– Cervicogene hoofdpijn
– Medicatie-afhankelijke hoofdpijn
– Hoofdpijn na whiplashtrauma
– Hoofdpijn ten gevolge van een temporomandibulaire disfunctie (TMD)

Behandeling

Afhankelijk van het type hoofdpijn wordt een specifiek therapie ingezet, dit verschilt dus per type hoofdpijn. Denk bij behandeling aan het vrij maken van de gewrichten in de nek, het loshalen van spieren en versterken van spieren. Om dit te kunnen bereiken zullen verschillende technieken worden ingezet. De verschillende mogelijkheden van behandelen worden besproken met de patiënt, waarop de patiënt kiest welke vorm van behandelen er zal worden toegepast.

Voordat er begonnen wordt met de behandeling zal tevens besproken worden wat er mogelijk is qua herstel. Bij elk type hoofdpijn is de mogelijkheid tot deels of volledig herstel anders. Zo kan spanningsgerelateerde hoofdpijn (TTH) volledig herstellen, maar liggen de mogelijkheden bij migraine vooral in kennisoverdracht en het verminderen van de mogelijke triggers welke tot migraine kunnen leiden. 

Hoofdpijn manueeltherapie Den Haag

door Ronald Net| 30-09-2022 | Blog